Ryczałt i karta podatkowa

Jest to forma księgowości uproszczonej, na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej, która może być używana przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przez spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, a także spółki partnerskie przy zastrzeżeniu, że przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie były u nich większe od równowartości 2 000 000 euro w walucie polskiej.

Cena:

od 100 zł

Optima image